Trivselsdage

Kursister. Hos Gitten Hammerberg.

Trivselsdage, kulturforandringer og leveregler er en konsulentydelse på en-to – eventuelt tre – dage for medarbejdergrupper på op til tyve personer. Ved 2 dage er ydelsen inklusive leveregler.

Ydelsen er målrettet virksomheder med enten et psykisk dårligt arbejdsmiljø, måske i form af en “suk og støn”-kultur, eller hvor energien er for lille i hverdagen. Der er et dårligt samarbejde, hvor medarbejderne er utrygge og usikre.

Fordelen ved Trivselsdage er at medarbejderne kommer til at arbejde og yde mere og give højere kvalitet i deres ydelser, fordi de har mindre fokus på deres arbejdsliv og samarbejde.

Desuden kommer der mere trivsel og medarbejderne får redskaber til et bedre samarbejde samt indsigt i, hvad der kan være på spil i det dårlige samarbejde.

Dagen begynder med at medarbejderne på skift får mulighed for at fortælle om, hvad der fylder for den enkelte lige nu. At blive set og hørt åbner op for at lytte på resten af dagen. Ingen presses og den enkelte må gerne melde pas. Runden fortsætter flere gange indtil Gitten Hammerberg vurderer, at nu kommer der ikke meget mere nyt frem.

Derpå taler medarbejderne sammen i mindre grupper om, hvad der er kommet frem, som de i fællesskab vil gøre noget ved. De finder den fælles dagsorden og emnerne skrives på en planche.

Så lægger Gitten Hammerberg sit program for resten af dagen ud fra, hvad der fylder på den
aktuelle arbejdsplads, for eksempel emner som forandringer, behov for anerkendelse, at skelne mellem vilkår og problemer og andet.

Programmet udarbejdes sammen med lederen og et programudvalg og her udarbejdes programmet for resten af dagen eller resten af de to dage. Formålet er at arbejde lige der hvor problemerne er, og samtidig kan alle opleve, at de både bliver set og hørt med dét, som er vigtigt for dem.

Dagene slutter med en kuvertøvelse, hvor hver enkelt skriver, hvad han eller hun vil gøre for at bidrage til at arbejdspladsen rykker sig i en god retning de næste 3 måneder. Kuverten gemmes af lederen og åbnes af den enkelte efter tre måneder,og der fremskridtene evalueres i fællesskab.

Leveregler
På andendagen kan gruppen nå videre med flere emner fra start-planchen og endda være med til at beslutte leveregler. Hvordan vil vi gøre i fremtiden? Når nogen overskrider mine grænser ved at være for sarkastisk, hvad aftaler vi så, at man gør i den situation? Hvad ønsker lederen måske hjælp til fra medarbejderside?

Levereglerne bliver et færdigt produkt, som hænges op, så alle kan se, hvad gruppen vil gå videre med, og hvad der er aftalt. At beslutte leveregler er især godt, hvis der er et problematisk samarbejde.

Desuden bruger Gitten Hammerberg nogle gange en anerkendelses-øvelse, hvor deltagerne lytter og giver hinanden ros. Hun bruger øvelsen, når der er brug for det. Også lederen giver og får ros. Det giver ny tillid i gruppen og samarbejdet.

Kontakt
Yderligere oplysninger fås af Gitten Hammerberg på telefon 22 71 04 20 eller info@hammerberg.dk.