► Odense Universitetshospital

Anbefaling: Brugbart og konkret

Gennem mit lange jordemoder-virke har jeg deltaget i mange temadage og diplommoduler omhandlende konflikthåndtering og kommunikation. Jeg har ikke tidligere oplevet at få noget konkret og brugbart med hjem, som jeg kunne bruge i min dagligdag som Koordinerende jordemoder på en travl fødegang.

Indholdet i Gitten Hammerberg Temadag er baseret på konkrete problemstillinger og et kendskab til forskellige mennesketyper, som man kan genkende og bruge i sit daglige arbejde.

Helle Skytte, Koordinerende Jordemoderspecialist
Odense Universitetshospital (OUH)

Forløb: Jordemodercentret Odense og Svendborg styrker ledelsesarbejdet

Jordemodercentret Odense og Svendborg ved Odense Universitetshospital i Region Syddanmark har styrket ledelsesarbejdet med Gitten Hammerberg som konsulent.

Konsulentopgaven omfattede en gruppe ledende jordemødre på tyve personer samt deres koordinerende jordemødre, cirka tredive personer, der koordinerer omkring 200 jordemødre.

Temaet for eftermiddagen er konflikter og teamudvikling.

Dagen begynder med oplæg med input om konfliktteori, optrapning og nedtrapning af konflikter, ledelsens rolle og medarbejdernes eget ansvar. Noget teori om teamudvikling, hvad sker der undervejs og hvordan agerer man bedst som leder her.

Det store udbytte af dagen bliver den lavpraktisk orienterede erfaringsudveksling om
hverdagslivet som leder – tips og tricks i ledelsesarbejdet, og denne del af dagen gennemføres uden manus.

Gitten Hammerberg deler ud af sine ledererfaringer lært på den hårde måde gennem 16 år, med diverse cowboytricks. For eksempel:

  • Hvad gør jeg, når jeg har afskediget en medarbejder, og bliver lagt på is af de øvrige medarbejdere?
  • Hvad gør jeg, når en medarbejder søger grænser og udfordrer mig på møderne, og overskrider ens grænser og udfordrer ens ledelsestalent ved at sige blandt andet. “Vores gamle leder ville …”?
  • Hvordan koordinerer jeg som koordinator i konfliktsituationer?

Resultatet af dagen er, at de ledende jordemødre og deres koordinatorer føler sig meget bedre til at håndtere ledelsesopgaven helt nede på jorden.

Kontakt
Yderligere oplysninger fås af Gitten Hammerberg på telefon 22 71 04 20 eller info@hammerberg.dk.