Forandringer

Hammerberg.dk - kursus. Foto: Brian Glenn PedersenGitten Hammerberg tager ud på arbejdspladser, der har behov for at arbejde med forandringer, typisk en hel dag. Det kan være fordi arbejdspladsen er træt i kølvandet på en stor mængde omvæltninger.

I løbet af dagen opnår arbejdspladsen en ny vitalitet og forståelse af, hvad forandringer gør ved os, og hvad vi kan gøre for at sætte stressniveauet ned. Og alle bliver nu mere effektive.

Medarbejderne får ny viden, så de nemmere kan forholde sig til dét, der foregår, og blive mere klar til opgaven. Den enkelte bliver klar over, hvad der skal – og ikke skal – bruges kræfter på.

Samtidig bliver lederen klar over, hvordan forandringer skal kommunikeres forskelligt til forskellige mennesker. Nogle skal have konkret vejvisning, andre har brug for at se visionen.

Gitten Hammerberg begynder med at fortælle, hvad forandringer gør ved os. Modstand mod forandringer er en normal-reaktion, men der er forskel på, hvor lang tid hver enkelt bruger på at bearbejde forandringerne i forhold til sig selv.

Hvis én sidder fast i forsvarsmekanismen, er det vigtigt at hive fat i vedkommende og få talt om bekymringer og frygt for forandringer. For eksempel kan fagprofessionelle være bange for at det afsløres, at de ikke er så dygtige som de hidtil har haft ry for at være. De frygter at komme kort. Det kan fylde meget og er vigtigt at få talt om. Vigtigt, fordi en frygtsom person kan skabe gift i det psykiske arbejdsmiljø, så hun får beskyldt dem der går ind for forandringer for at være ukollegiale.

Næste tema på dagen er en samtale om roller og ændringer af roller under forandringer. Gitten Hammerberg drøfter roller med gruppen og tematiserer, hvorfor vi ikke får håndteret nye tiltag som eksempelvis ny IT eller en ny teamstruktur.

Når dagen er forbi, har arbejdspladsen fået styrket sit beredskab og kan nu håndtere forandringer positivt.

Kontakt
Yderligere oplysninger fås af Gitten Hammerberg på telefon 22710420 eller info@hammerberg.dk.