Individuel analyse

Med en individuel analyse af din personprofil fra Gitten Hammerberg får du en bedre forståelse af både dig selv og dine relationer – og dermed bliver du mere effektiv.

Samtidig bliver du bedre til at opnå dine mål på en måde som er i balance med omverdenen, så du ikke længere skal kæmpe med tilsyneladende uforståelig og uoverstigelig modstand i dig selv og i omgivelserne.

Dit udbytte af analysen er at du både styrker din selvindsigt og bliver bedre til at kommunikere med nogen, der ikke ligner dig selv, så du i hverdagen kan møde og bruge personlige forskelle til både din egen og din nærmeste samarbejdsgruppes fordel.

Analysen foregår på den måde, at du solo og elektronisk udfylder 60 spørgsmål og får individuel tilbagemelding. Du bliver klogere på dig selv og dine samarbejdsrelationer og får indsigt i, hvorfor nogle personers samarbejdsstil udfordrer og irriterer dig, mens andre relationer er enkle og nemme at gå til.

Og hvis du yderligere vælger at få anvendt analysen i forbindelse med individuel coaching, mangedobler du din forståelse og handlekraft i forhold til din profil, så du får mulighed for at bruge dit fulde potentiale.

Kontakt
Yderligere oplysninger fås af Gitten Hammerberg på telefon 22 71 04 20 eller info@hammerberg.dk