► Gladsaxe Kommune

BetinaByriellLarsen
Betina Byriell Larsen, Områdeleder, Vadgård, Gladsaxe Kommune.

Anbefaling: Guld værd for teametI Vadgård har jeg ansat fire nye børnehusledere inden for en kortere periode, og vi havde som team behov for at få mulighed for undersøge vores individuelle kompetencer, for derefter at se på teamets kompetencer.

Det var en lærerig proces, og tilgangen til JTI-profilens forskellige ”roller” – at du selv skulle tage ansvar for at placere dig – var anledning til høj selvrefleksion og vigtige dialoger i teamet.

Vi har efterfølgende brugt materialet med henblik på at den enkelte børnehusleder gør sig bevidst om sin profil samt at se det ind i teamet, så vi sikrer at vi også får arbejdet med de kompetencer, som teamet ikke har.

Det var en god dag for teamet at drøfte kompetencer, og lære mere om sig selv. Det grundige materiale, som vi efterfølgende har fået fra Gitten, er guld værd i arbejdet med kompetencer for den enkelte leder og for teamet.

Betina Byriell Larsen, Områdeleder
Vadgård
Gladsaxe Kommune

Forløb: Gladsaxe Kommune – teamudvikling af daginstitutionsledere

Gladsaxe Kommune indførte områdeledelse for at kunne fastholde den faglige kvalitet, og har fået en struktur, hvor der er ledelse tæt på kerneydelsen.

Med hjælp fra Gitten Hammerberg bliver områdeledelsen på en teamudviklingsdag rystet sammen og gjort stærkere i sit arbejde, så alle bliver bedre til at bruge hinanden som sparringspartnere.

Hun udarbejder personprofiler på alle ledere, så forskellene træder tydeligt frem. Forskelle der viser sig i de samtaler, teamet har.

Teamet får et værktøj til ledelsesarbejdet som lederne både kan bruge sammen og når de hver især kommer hjem i deres børnehuse. Hver leder opnår en bedre forståelse af eget arbejde i områdeledelsesteamet samt en større forståelse af sig selv.

Gennem gensidig feedback og anerkendelse af hinandens roller bliver hver enkelt leder mere klar over, hvordan hun og han virker på andre.

Ved hjælp af JTI (Jungs Type Index) får teamet billedlig talt stillet et spejl over for sig, så lederne erkender deres styrker og udfordringer i ledelsesarbejdet.

Formiddagen går med at skabe klarhed over, hvordan lederne er hver for sig og sammen. Om eftermiddagen handler samtalen om teamet som helhed. Om alle roller er dækket i
forhold til at komme hele vejen rundt om et projekt eller en opgave.

Samtalen afklarer blandt andet om der er en overvægt at visse roller, så den person der eventuelt profilmæssigt er forskellig fra de øvrige prøver at ligne de andre, i stedet for at bruge sit talent til at tale tingene den anden vej – især hvis der er en ny kollega , der kommer ind og er kamæleonen.

Teamet får belyst sine roller, så de sammen kan reflektere over, om der er huller, og kan hjælpe hinanden med at holde fast i forskelligheden. Med brug af humor, energi og konkrete hverdagseksempel får Gitten Hammerberg synliggjort, at “sådan er jeg jo også”, så deltagerne griner af sig selv.

Ingen profiler er bedre end andre. Jo mere hver leder forstår at “det her er mig”, jo mindre stress giver det i hverdagen. For det er ligesom at stå på tæer, når vi skal være noget andet end vi er. Afklaringen giver lederne en rummelighed overfor hinanden. Nu forstår de hinandens intentioner og tillægger ikke hinanden eventuelt negative motiver.

Kontakt
Yderligere oplysninger fås af Gitten Hammerberg på telefon 22 71 04 20 eller info@hammerberg.dk.