► Hospitalsenheden Horsens

Lene Lange, Horsens
Lene Lange, Leder af Livsstilscentret og Terapiafdelingen, Hospitalsenheden Horsens.

Anbefaling: Fantastisk engageret og dedikeret

Gitten Hammerberg er en fantastisk engageret og dedikeret underviser. Hun lavede et program, som var skræddersyet

præcist til vores behov. Det betyder, at vi har fået nogle værktøjer, som både medarbejdere og ledere nu bruger i det gensidige samarbejde i terapiafdelingen, med vores kolleger på hospitalet og i dialog med patient og pårørende.

Vi er blevet meget mere opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer og hvordan vi tilrettelægger processer, således at vi i så høj grad som muligt sikrer, at alle ’er med’.

Ligeledes er vi i ledelsen blevet meget mere opmærksomme på, at vi i rekrutteringsøjemed søger efter komplementerende profiler, således at vi sammensætter de teams, som bedst løser vores kerneopgaver. Vi havde en temadag, som mange medarbejdere stadig refererer til, som én af de dage, som meget betydningsfuld for vores gode samarbejde.

Lene Lange
Ergoterapeut, MBA
Leder af Livsstilscentret og Terapiafdelingen
Hospitalsenheden Horsens

Forløb: Afklaring af roller

Personalet i Terapiafdelingen på Hospitalsenheden Horsens havde behov for en dag med rolleafklaring. Formålet var at skabe bedre kommunikation både internt i de enkelte undergrupper og i forhold til de øvrige grupper i afdelingen – alt sammen til gavn for patienterne.

Afdelingsledelsen beder Gitten Hammerberg om en udviklingsdag, hvor 90  ergo- og fysioterapeuter får værktøjer til at styrke samtalen på tværs af forskelligheder.

Dagen er en øjenåbner for medarbejderne, og ledelsen fortæller efterfølgende, at personalet har fået rigtig meget ud af udviklingsdagen. Terapeuterne synes de har fået nogle nye redskaber til at rumme hinanden i hverdagen plus en mulighed for ikke at tillægge hinanden intentioner, som ikke er der.

Først på dagen underviser Gitten Hammerberg I JTI personprofilerne (Jungs Type indeks), hvor personalet efter mindre oplæg og med en masse hverdagseksempler bliver bedt om at samle sig i de grupper, som de selv synes passer bedst på dem.

Eksempelvis er nogle meget konkret tænkende og her og nu orienterede, hvor andre ser tingene mere overordnet, er mere abstrakte og nytænkende, og de oplever følgelig verden meget forskelligt.

Med afsæt i personprofilerne drøftes det, hvordan såvel mødekulturen og det daglige arbejde kan lægges til rette mest hensigtsmæssigt. For eksempel omkring argumenter og punkter på en dagsorden, herunder behovet for at beslutte eller ikke at beslutte sig.

Også i det daglige arbejde er personprofilerne i spil. Hvis ens leder er logisk, gælder det om ikke at være følelsesladet, men om at pege præcist på årsag og virkning. Og hvis en leder er introvert, giver hun typisk ikke svar med det samme. Mens en ekstrovert leder kan være så utålmodig, at omgivelserne nogle gange må hive i nødbremsen og sige: “kan vi lige vente med at beslutte det her”.

Sidst på dagen samler Gitten Hammerberg op på profilerne og giver nogle gode råd med på vejen. Resultatet af dagen bliver at ergo- og fysioterapeuterne får redskaber til at kommunikere bedre og har opnået en større forståelse af forskelligheder og af, hvordan de giver sig udtryk i hverdagen.

Kontakt
Yderligere oplysninger fås af Gitten Hammerberg på telefon 22 71 04 20 eller info@hammerberg.dk.