Profil

Gitten Hammerberg 1/3

Baggrunden for bedre relationer og ydelser på arbejdspladsen

Som stifter og indehaver af firmaet Hammerberg Organisationsudvikling drives Gitten Hammerberg af at få det bedste frem i ledere og medarbejdere på landets arbejdspladser.

Hun fjerner stenene på vejen, så alle får mulighed for at yde deres optimale. Hun er optaget af at du og dine kolleger bliver véd med at have hjertet med – også selvom rammer og vilkår ikke altid er som I synes de skal være. Forandringer er kommet for at blive.

Nye ledelser skaber nye forandringer, og brugerne og kunderne har brug for at I har jer selv med. Gitten Hammerberg forsøger sammen med jer at finde nøglen, der kan åbne eller genåbne jeres engagement.

Gitten Hammerberg skaber robusthed og forståelse og hjælper, så I holder jer flydende og engagerede.

Hun udbyder arbejdspladskurser i

  • Forandringsprocesser
  • Teamudvikling
  • Ledelse – værdiafklaring og udvikling
  • Trivsel og samarbejde
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikation
  • Coaching og supervision

Hammerberg Organisationsudvikling har en pragmatisk tilgang og skræddersyer hvert eneste udviklingsforløb til netop jeres behov. Afsættet er organisationspsykologien, ledelsesteori og så de tre metoder:

  • Personprofilanalyser
  • Anerkendende kommunikation
  • Storytelling

Personprofilanalyser
Gitten Hammerberg anvender JTI (Jungiansk Type Index) til personprofilanalyser. Det er et værktøj til erkendelse af dine personlige styrker og udviklingsområder, hvor du får et bud på de områder, som du kan få glæde af at arbejde videre med. Metoden er også egnet som dialogværktøj i forbindelse med individuel coaching eller i et team, hvor der kan komme fokus på den enkeltes rolle i teamet.

Anerkendende kommunikation
At have fokus på det der virker i hverdagen giver et afsæt for forandringer og udvikling frem for kun at fokusere på problemerne. Udvikling af en anerkendende kultur kan også have indflydelse på nedsættelse af sygefraværet.

Storytelling
At bruge fortællinger kan være en metode til at finde frem til din organisations værdier, og til at sætte ord på de styrker og svagheder, I har i det psykiske arbejdsmiljø. Metoden er også egnet til at bygge bro mellem forskellige virksomhedskulturer ved sammenlægninger af afdelinger og arbejdspladser, ligesom den kan bruges til at profilere arbejdspladsen med.

Nærværende, ressourcefokuseret og empatisk

Gitten Hammerberg arbejder med relationer og har dyb erfaring på området, både som mangeårig leder og siden som konsulent. Hun bruger sin empati overfor andre mennesker, har antennerne ude, kan bevare overblikket og er 100 % nærværende i situationen.

Hun har erfaring med mange forskellige sektorer og kender kulturen. Social- og sundhedssektoren er dog dér hun føler sig mest hjemme. Det handler om relationerne mellem faggrupperne, magtstrukturerne og de mekanismer, der styrer hverdagen. For eksempel medarbejdernes forventninger om at blive inddraget og føle ejerskab for de beslutninger, der træffes.

Hun kender også det psykiske pres der er i visse sektorer i forhold til brugere med svære problemer. Hendes hjerte og energi ligger i at se ressourcer og ikke i at finde fejl.

Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere er vigtigt, for eksempel hvis der er sparet så meget, at det synes svært at lave et ordentligt stykke arbejde. Den situation hjælper hun jer med at håndtere.

Se Gitten Hammerbergs profil på LinkedIn.

Kontakt
Yderligere oplysninger fås af Gitten Hammerberg på telefon 22 71 04 20 eller info@hammerberg.dk.