► BUPL Hovedstaden

Erik Hausle Steppat, BUPL

HB-medlem Erik Hausle Steppat, BUPL Hovedstaden

Anbefaling: God guide med solid erfaring

I BUPL Hovedstaden tænker vi, at tillidsrepræsentanten har brug for konkret viden om løn, ansættelse, arbejdstid, ferie, barsel og afsked. Samtidig synes vi, det er vigtigt at tillidsrepræsentanten lærer noget om sin rolle og det farvand af udfordringer, hun opererer i.

Tillidsrepræsentanten har mange opgaver på arbejdspladsen. En af disse er at kunne opdage og håndtere vanskelige situationer blandt kollegerne, herunder i samarbejde med lederen at finde løsninger og i givet fald hente hjælp udefra, hvis konflikten udvikler sig.

BUPL Hovedstaden har også samarbejdet med Gitten i et forløb, hvor pædagoger fik mulighed for at sætte ord på deres frustrationer og sætte fokus på de vigtigste udfordringer for dem i forbindelse med en større omstillingsproces.

Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Gitten Hammerberg – ikke mindst fordi Gitten har en solid erfaring fra begge sider af bordet. Tillidsrepræsentanterne føler sig godt guidet ud i håndteringen af de vanskelige situationer, de kan havne i.

Erik Hausle Steppat
HB-medlem. Fællestillidsrepræsentant
BUPL Hovedstaden

Forløb: Konfliktløsning for nye tillidsrepræsentanter

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Hovedstaden udbyder en uddannelse på to moduler for nye tillidsrepræsentanter, som har behov for at blive klædt på til rollen, blandt andet inden for konflikthåndtering.

På en dag om konflikthåndtering lærer Gitten Hammerberg kursisterne at håndtere vanskelige situationer på arbejdspladsen. Dagen foregår som oplæg vekslende mellem plenum og gruppearbejde. Efter dagen har tillidsrepræsentanterne fået værktøjer til at løse konflikter.

De lærer at være åbne og lytte. De får redskaber til at kunne håndtere konflikter selv. De får hjælp til afklaring af tilldsrepræsentantens rolle og ansvar. De får forståelse for deres kollegers forskellige opfattelser af konflikter. De får redskaber til at være proaktive og tage fat i et problem, før det udvikler sig til noget værre. De lærer at lægge mærke til ting i medarbejdergruppen. Og de lærer at køre parløb med lederen på dette område.

Foruden konfliktteori og viden om kropssprogets betydning lærer de at sige fra på en konstruktiv måde og at tackle stærke følelsesudbrud. Mange nye tillidsrepræsentanter bryder sig ikke om konflikter. Efter kurset er de mindre bange for konflikter.

De lærer at afgrænse deres egen rolle, såsom at vænne kolleger til at tage ansvar for egne konflikter, for eksempel ved en irritation over en kop, der ikke bliver sat i opvaskemaskinen, eller situationer, hvor en kollega oplever at en anden kollega overfuser dem.

Kursisterne gennemgår en række cases fra pædagogiske arbejdspladser.i mindre grupper. De handler om dét, der går i maven. At sætte ord på dét du føler på en ordentlig måde og at involvere den anden part i konflikten som noget af det første.

Kontakt
Yderligere oplysninger fås af Gitten Hammerberg på telefon 22 71 04 20 eller info@hammerberg.dk.